30 let inovací v oblasti informačních technologií

SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU

Naše řešení telefonie na Pražském hradě sloužilo již 3 prezidentům. Správa Pražského hradu s námi nejen desítky let telefonuje, ale díky naší Wi-Fi též zpřístupňuje informace novinářům a veřejnosti.

Hlavní přínosy:

• Bezpečný telefonní systém pro prezidentskou kancelář
• Spolehlivá Wi-Fi síť pro návštěvníky a novináře
• Propojujeme Hrad a zámek v Lánech s Parlamentem a vybranými ministerstvy v jednu síť dostupnou 24 hodin denně

ŘEŠENÍ

PŘÁNÍ KLIENTA

Správa Pražského hradu hledala spolehlivou a bezpečnou platformu pro zajištění důvěrné komunikace pro Hrad a zámek v Lánech. Dále bylo nutné zabezpečit bezdrátový přístup na internet pro novináře a širokou veřejnost, který bude z důvodu bezpečnosti oddělen od provozní sítě.

JAK JSME POSTUPOVALI

Po vstupní analýze spolu se zákazníkem jsme stanovili cílový stav s ohledem na další rozvoj. Bylo provedeno modelování pokrytí Wi-Fi signálem pro správné umístění vysílačů s ohledem na památkovou ochranu objektu. Celý systém byl navržen tak, aby splňoval požadavky na maximální bezpečnost a spolehlivost.

VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE

• Dodávka redundantního IP telefonního řešení vč. nadstavbových aplikací.
• Pokrytí většiny veřejně přístupných míst Hradu Wi-Fi sítí dostupné pro návštěvníky.
• Systém je začleněn do privátní hlasové sítě centrálních státních institucí – Parlamentu, Úřadu vlády a ministerstev.
• Velký důraz je kladený na důvěrnost komunikace; proto jsme přenášená data i hlas zabezpečili hardwarovými šifrátory.
• Síť zahrnuje celkem 1500 telefonů ve dvou lokalitách – na Pražském hradě a na zámku Lány.
• Spojovatelská pracoviště jsou přizpůsobena práci zrakově postižených a vybavena trvalým nahráváním pro případ zlovolných hovorů.
• Součástí řešení je i digitální alarmový a konferenční server, který dokáže v krátkém čase automaticky obvolat a varovat definovaný okruh účastníků.
• Nastavili jsme optimální servisní plán:

• Pro všechny technologie v režimu 24/7
• Obnova provozu s pevnou dobou reakce a opravy
• Servis garantován smluvně (SLA)

CO KLIENT OCENIL NEJVÍC

Bezpečnost a důvěrnost komunikace, která je zabezpečena hardwarovými šifrátory.
Spolehlivý bezdrátový přístup na internet pro novináře a téměř 1 500 000 návštěvníku, kteří zavítají ročně na Pražský hrad.
Telefonní systém, který je začleněn i do privátní hlasové sítě centrálních státních institucí – Parlamentu, Úřadu vlády a vybraných ministerstev.
Vysokou dostupnost systému garantovanou 24 hodin denně

SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU – PROFIL ZÁKAZNÍKA

Správa Pražského hradu byla založena v roce 1993 ke správě majetku a výkonu služeb ve prospěch Kanceláře prezidenta republiky. Kromě zajištění údržby, rekonstrukcí a celkového rozvoje Pražského hradu a zámku Lány patří k jejím úkolům také podnícení kulturní, společenské a podnikatelské činnosti v areálu Pražského hradu. V neposlední řadě musí Správa Pražského hradu vytvářet materiální podmínky a zajišťovat dokonalý technický servis pro výkon ústavních funkcí prezidenta republiky.

REFERENCE